Kontakt:
Nové Zámky
+421 915 841 605
Vráble
+421 915 841 811

info@xtour.sk

Krajiny

Zobraziť všetky »

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,62 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,51 HRK
Turecká lira  EUR 10,97 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »

O nás

   Vážení zákazníci, milí priatelia
Vítame Vás na stránke cestovnej agentúry X Tour.
Sme síce nová cestovná agentúra, ale pre väčšinu z Vás určite nie sme neznáme.  
22-ročná prax a  14 rokov pôsobenia na predchádzajúcom mieste Vám zaručuje, že sme Vám schopné ponúknuť cenné rady v oblasti cestovania a hlavne Vám vieme pomôcť pri výbere Vašej dovolenky. Precestovali sme kus sveta, ako súkromne, tak aj služobne a radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti.
  Odteraz už nemusíte obehávať všetky cestovné kancelárie v okolí, u nás nájdete všetky významné CK pod jednou strechou. Stačí, keď nás osobne navštívite v niektorej z našich pobočiek, alebo si v pohodlí domova s kávičkou v ruke sadnete k počítaču a prelistuje naše ponuky, ktorých je viac ako desaťtisíc a svoju požiadavku nám elektronicky odošlete a my ju v priebehu niekoľkých hodín spracujeme.
   Zastupujeme mnohé slovenské, české, rakúske a nemecké cestovné kancelárie http://www.xtour.sk/Rakuske-CK/. Keďže kvalita je pre nás prvoradá, vyberáme si len spoľahlivých partnerov a zastupujeme len také cestovné kancelárie, ktoré majú uzavreté poistenie voči insolventnosti.

Z našej ponuky vyberáme:
•  letné a zimné dovolenky do celého sveta
•  pobyty na Slovensku
•  pobytové a poznávacie zájazdy
•  exotika
•  plavby výletnými loďami, resp. na jachte
•  školské výlety, prázdninové tábory
•  firemné služobné cesty na mieru
•  cestovné poistenie
• dovolenka na splátky.
 
Na Vašu návštevu sa tešia Silvia Záležáková, Viktória Verseghyová a Janka Krnčanová
 
Najkrajšie spomienky sú z dovolenky :) 
 

Všeobecné obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA ZÁJAZDOV CESTOVNEJ AGENTÚRY

Silvia Záležáková - X Tour

Silvia Záležáková – X Tour, Jazerná 9, 940 01 Nové Zámky, IČO : 40617670

 

I. Úvod

 

 

 

DEFINÍCIA POJMOV

 

1. Cestovná agentúra (ďalej len „CA“): Obchodné meno: Silvia Záležáková – X Tour

Zapísaná v Okresný úrad Nové Zámky, odbor živnostenského podnikania, OU-NZ-OZP-2019/022648-2, č. živnostenského registra 404-19531  

Sídlo ( kontaktná adresa ) : Jazerná 9, 940 01 Nové Zámky 

Adresa prevádzky: F. Rákocziho 3, 940 01 Nové Zámky, Krátka 283, 952 01 Vráble

Zastúpená: Ing. Silvia Záležáková 

IČO: 40617670 

IČ DPH: SK 1020425318 

Silvia Záležáková – X Tour je platca DPH 

Účet: Slovenská sporiteľňa

IBAN : SK21 0900 0000 0002 4268 6156

BIC SWIFT kód : GIBASKBX 

Tel.: +421915841605 

e-mail: xtour@xtour.sk 

www.xtour.sk
 

 2. Cestujúci: fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.

 

3. Zákon: zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

4. Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

 

5. Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

  

Kontrolný orgán:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
 

Adresa:            Staničná 1567/9, 949 01 Nitra

1. Odbor výkonu dozoru 

tel. č. 037/772 02 16 
fax č. 037/772 00 24

 

 


1. Objednávka

Cestovná agentúra zariaďuje  autorizovaný predaj zájazdov cestovných kancelárií, s ktorými uzavrela riadnu zmluvu o sprostredkovaní predaja zájazdov. Klient je informovaný o cestovnej kancelárii, ktorá organizuje vybraný zájazd, pri objednaní zájazdu.

  

Zájazdy typu First Minute podliehajú platobným podmienkam cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom. Výšku zálohy určuje výšku zľavy, obvykle je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu. Doplatok je potrebné uhradiť najneskôr kalendárny mesiac pred dňom nástupu na dovolenkový pobyt. Ale vždy pri konkrétnom prípade klienta informujeme podľa podmienok tej ktorej organizujúcej CK.

 
Zájazdy typu Last Minute podliehajú platobným podmienkam cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom s ohľadom na počet dní do odchodu na zájazd. Obvykle je potrebné uhradiť celkovú cenu zájazdu hneď pri podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu.

 
Rezervácia zájazdu podlieha podmienkam danej cestovnej kancelárie. Rezervácia First Minute je obvykle možná bez zálohy 3 dni. Rezervácia Last Minute je možná 1-3 hodiny. V prípade, že objednávateľ nedodrží uvedenú lehotu potvrdením a zároveň podpisom cestovnej zmluvy a neuhradí požadovanú cenu zájazdu je cestovná agentúra  oprávnená rezerváciu zrušiť.

 
U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera cestovnej kancelárie v destinácii (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je cestovná agentúra oprávnená požadovať podľa podmienok danej cestovnej kancelárie zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej cestovnej kancelárie. V prípade neúspešnej rezervácie  (nevyžiadanie) sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.
 

 Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany cestovnej kancelárie a doručením objednávateľovi. Objednávateľ zároveň obdrží údaje potrebné k úhrade.

 

Po podpise cestovnej zmluvy sa na stornovanie zájazdu vzťahujú stornovacie podmienky danej cestovnej kancelárie.

 

Odstúpenie od  zmluvy /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a doručením cestovnej agentúre . Cestovná agentúra potvrdí prijatie storna v deň jeho prevzatia.
 


Cestovná agentúra si vyhradzuje právo odmietnuť klienta, ktorý opakovane zasiela objednávky neúplne alebo nesprávne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že zájazd úmyselne neobjedná. Taktiež môže cestovná agentúra odmietnuť zákazníka, ktorý nezaplatí zálohu alebo čiastku po potvrdení rezervácie alebo nezašle späť podpísanú Zmluvu o obstaraní zájazdu bez udania dôvodu vo viac ako jednom prípade.

 
Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný doklad, za ktorý si zodpovedá sám. Každý cestujúci je povinný overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie , prípadne štátov, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí klient zaistiť sám ešte pred vycestovaním. Poprípade radi poradíme a pomôžeme pri ich vybavovaní. Za ne/udelenie víza cestujúcemu nenesie cestovná agentúra/cestovná kancelária žiadnu zodpovednosť. Pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného dokladu (obvykle vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk . Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do krajiny, vrátane situácie v destinácii.

 
Potrebné doklady –pokyny, vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od  cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie. Doklady sú odosielané obvykle cca 3-5 dní pred odjazdom alebo môžu byť predané klientovi až priamo na letisku.
 

 2. Platba

 Cenu služieb, detaily o spôsobe a termíne platby oznámi a dohodne CA  s klientom spolu s oznámením o vykonaní nezáväznej rezervácie. Úhradu zálohy alebo ceny za služby je potrebné zo strany klienta vykonať do dohodnutého termínu po podpísaní zmluvy o obstaraní zájazdu.
Pri platbe zájazdov, ktoré sú objednávané skôr ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, a následne potom spravidla jeden kalendárny mesiac pred odjazdom, doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny zájazdu. Presný dátum doplatku oznámi CA  klientovi na základe všeobecných zmluvných podmienok partnerskej CK, ktorý zájazd organizuje pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu.
Zájazdy typu "last minute" a zájazdy objednávané menej ako jeden mesiac pred jeho uskutočnením , hradí zákazník jednorázovo plnú sumu zájazdu a to vkladom na účet CA v pobočke príslušnej banky, prípadne bankovým prevodom, ak má klient účet v rovnakej banke ako CA .
Klient si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou.
Objednávka sa považuje za zaplatenú v momente pripísania danej finančnej čiastky na účet CA .
CA  neručí za splnenie záväzku zastúpených CK, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy. CA  nezodpovedá za škody spôsobené zmenou menového kurzu, časovým nesúladom medzi bankovým prevodmi, resp. za následky oneskorených platieb. V prípade nesplnenia záväzkov zastúpených CK sa reklamácie uplatňujú podľa bodu 5. a 6.

 

3. Záväzky strán

 CA Silvia Záležáková – X Tour sa zaväzuje:

 - sprostredkovať uzavretie zmluvy s takými kritériami služby, ktoré boli dohodnuté s klientom, boli záväzne objednané a v dohodnutej cene,
- zabezpečiť doručenie dodatočných informácií a pokynov (najmä pokynov k zájazdu) a dopravných cenín, ak nie sú odovzdávané priamo zastúpenou CK.

 

Klient sa zaväzuje:

- poskytnúť úplné a pravdivé údaje o osobe objednávateľa a účastníkoch zájazdu, ktoré sú potrebné k uzavretiu zmluvy,
- bezodkladne informovať o zmenách osobných údajov objednávateľa alebo zúčastnených osôb (najmä zmenu mena a priezviska, adresy, telefonického kontaktu, čísla pasu a pod.),
- zaplatiť za objednané služby dojednanú cenu v dohodnutom čase.

 

4. Cestovné doklady

Potrebné doklady (vouchery, letenky, a pod.) obdrží zákazník od CA alebo zastúpenej CK. Závisí od termínu a zemi, v ktorej má zaplatený pobyt. Všetky doklady sú doručené najneskôr týždeň pred odjazdom s výnimkou dokladov (ako napr. letenky), ktoré môžu byť odovzdané až na letisku.

 

5. Reklamácie

Reklamácia: 

 Cestovná agentúra  podľa zákona  nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a teda nevybavuje v jej mene reklamácie, ale je samozrejme nápomocná klientovi. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Klient  je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu danej cestovnej kancelárie tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zástupca cestovnej kancelárie  je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie.


Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a vykonať nápravu, spíše zástupca cestovnej kancelárie s klientom písomný záznam s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Záznam podpíše zástupca cestovnej kancelárie  alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý dostane jeden exemplár písomného záznamu si svoje nároky z reklamácie môže uplatniť v danej cestovnej kancelárii sám alebo prostredníctvom cestovnej agentúry osobne, emailom na tosmart@tosmart.sk alebo poštou na adresu agentúry, ktorá je povinná postúpiť doručený podnet cestovnej kancelárii bezodkladne.

 
Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná postúpiť doručený podnet cestovnej kancelárii bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia cestovnej kancelárii.

 

Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. 
  

Reklamácia musí obsahovať nasledovné údaje:.
a) údaje potrebné na identifikáciu zájazdu: /číslo zmluvy, mená cestujúcich, termín pobytu, destinácia, názov ubytovania, iné/
b) dátum uzatvorenia zmluvy
c) názov cestovnej kancelárie, s ktorou bola zmluva uzavretá
d) popis reklamovaných služieb
e) kontaktné údaje klienta, bankové spojenie
f) reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom, prípadne fotografie

 

  Alternatívny spôsob riešenia sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu xtour@xtour.sk

 

2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tuhttp://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

 

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

 

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 
6. Storno podmienky

Na zrušenie záväznej objednávky sa vzťahujú storno poplatky zastúpenej CK v zmysle jej VOP. Zrušenie (Storno) objednávky je vždy potrebné vykonať písomnou formou, čomu môže predchádzať oznámenie elektronickými komunikačnými prostriedkami. Vrátenie uhradenej platby sa vykoná do 7 pracovných dní, po odpočítaní prípadných storno poplatkov bankovým prevodom na účet klienta.

  

7. Spracovávanie osobných údajov

Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve CK ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona a ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.  prehlasujeme, že s týmito údajmi nakladáme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. 

Platné od 25.5.2018

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie)

 

Cestovná agentúra Silvia Záležáková – X Tour k osobným údajom klientov pristupuje zodpovedne a dodržiava pravidlá stanovené platnou európskou legislatívou a tak primerane chráni osobné údaje svojich klientov. Podľa predmetného Nariadenia si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach:

 

 1) Prevádzkovateľ osobných údajov:

 Silvia Záležáková – X Tour je fyzická osoba založená a existujúca podľa slovenského práva, so sídlom Jazerná 9, 940 01 Nové Zámky.

Zapísaná v Okresný úrad Nové Zámky, odbor živnostenského podnikania, OU-NZ-OZP-2019/022648-2, č. živnostenského registra 404-19531  

Zastúpená: Ing.Silvia Záležáková , IČO: 40617670, IČ DPH: SK 1020425318 (ďalej len „CA“)

  

2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa na zasielanie písomností: Jazerná 9, 940 01 Nové Zámky

Adresa prevádzky: F. Rákocziho 3, 940 01 Nové Zámky, Krátka 283, 952 01 Vráble

Telefonický kontakt: +421 915 841 605, +421915 841 811
Emailový kontakt: info@xtour.sk, xtour@xtour.sk
webové sídlo: www.xtour.sk

 

 3) Účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov:

 CA Silvia Záležáková – X Tour spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 

 • Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovanie prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vedenia účtovnej agendy a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.
 • Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania Vernostného programu – bonusových a vernostných zliav do budúcna , kde je právnym základom oprávnený záujem klientov spoločnosti ako aj písomný súhlas klientov na takéto spracúvanie.
 • Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely - zasielanie newsletterov a spotrebiteľské súťaže. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

 

4) Kategórie dotknutých osobných údajov:

 

a) vyhľadávanie na webe
- lokalita
- IP adresa
- operačný systém
- prehliadač
- príchodová stránka/priama návšteva

 b) komunikácia na online chate
- lokalita
- IP adresa
- meno a priezvisko klienta
- e-mailová adresa
- telefón

c) objednanie zájazdu
- lokalita
- IP adresa
- meno a priezvisko
- e-mailová adresa
- telefón
- meno a priezvisko objednávateľa a cestujúcich
- dátumy narodenia účastníkov
- adresy bydliska účastníkov

 d) údaje, ktoré môžu byť dožiadané
- štátne občianstvo cestujúcich
- číslo pasu/ID karty
- sken pasu (vybavenie vstupných víz)
- obmedzenia pre nástup a výstup z dopravného prostriedku
- požiadavky na špeciálne vybavenie ubytovacieho zariadenia
- požiadavky na dietetickú stravu počas prepravy a pobytu
- požiadavky na asistenciu
- iné zdravotné obmedzenia cestujúcich
- rodné číslo (vybavenie víz)
- údaje o bankovom účte (vratky, preplatky, reklamácie, identifikácia platby)
- údaje o poskytnutom ošetrení a zdravotnom stave pre potreby likvidácie poistnej udalosti, resp. uzatvorenie poistnej zmluvy
- fotografie cestujúcich (vybavenie vstupných víz)

 5) Príjemcovia osobných údajov:

 

Osobné údaje sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom požadovaných služieb cestovného ruchu - dopravcovia, partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb a poskytovatelia objednaných doplnkových služieb cestovného ruchu.

 

6) Prenos osobných údajov do 3. krajín:

 

K prenosu osobných údajov do tretích krajín dochádza, vždy len v nevyhnutnom rozsahu, v prípade možností v šifrovanej podobe pri zachovaní podmienok GDPR.

 

7) Doba uchovávania osobných údajov?

 

Podľa účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Mimimálne však na dobu 2 roky od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.

 

8) Práva dotknutej osoby:

 

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
 • právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splnené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to na účel marketingu, vernostného programu príp. spotrebiteľskej súťaže,
 • právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajoch a to bezodkladne po ich zmene.
 


9) Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sú získané z nasledovného zdroja:
- všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca.

 

 

Dovolenka do 499 €

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:


Kooperativa